Petäjävesi Karikonkylä määräala n. 7 ha. Puusto n. 650 m3. Rajoittuu pieneltä osin Karikkojärveen. Heti hakattavissa olevaa puustoa.  Hyvät tieyhteydet. Korvauskelpoisa peltoa 2,17 ha. Pelloista on toistaiseksi voimassa oleva suullinen vuokrasopimus. Ei siirrettäviä tukioikeuksia.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue, osalla määräalaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks kiinteistörekisteriote 21.4.2021

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Karikkojärven yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n. 30 €, v.2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuus yhteisiin seuraavasti: Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden yhteiseen vesialueeseen 592-404-876-1 Petäjäveden jakokunta.