Petäjävesi Kuivasmäki n. 60 ha. Puusto n. 7790 m3. Maa-ala n.58,8 ha ja vesiala 1,2 ha. Vuotuinen kasvu n.6,1 m3/ha/v. Puuston kasvua voi tarvittaessa lisätä tuhkalannoituksilla. Varttunutta kasvatusmetsää n. 52 % pinta-alasta. Maapohjista VT (kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota) n. 30 ha, tuoretta kangasta tai vastaavaa suota (MT) n. 17 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota (CT) n. 9 ha. Yksi kaavamukainen loma-asunnon rakennuspaikka Pahalammin rannalla. Tilalla hyvä metsäautotieverkosto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 23.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavassa yksi loma-asunnon rakennuspaikka Pahalammin länsirannalla. (kaavamerkintä RA-1)Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään 2-kerroksisen loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kyyränmäen metsätiellä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 592-402-878-4 Hiekkapaikka 2) Yhteinen maa-alue 592-402-878-5 Savenottopaikka 3) Yhteinen maa-alue 592-402-878-6 Soranottopalstat 4) Yhteinen maa-alue 592-876-5-41 Kuivasmäen osakaskunta