Kahden metsätilan kokonaisuus ja vilkkaassa kasvussa olevaa puustoa. Myydään yhtenä kohteena. Kiinteistörekisteriotteiden mukainen kokonaispinta-ala on yhteensä 26,204 ha, josta n. 26 ha on metsämaata. Kokonaispuusto on n. 2500 m3 eli metsämaalla 96 m3/ha. Valtaosa (59 %) pinta-alasta on nuorta kasvatusmetsää, on myös varttunutta ja uudistuskypsää puustoa sekä siemenpuumetsikkö. Hakkuumahdollisuus seuraavan 10 vuoden kuluessa on noin 1500 m3 ja lähiaikoina raivaustarvetta n. 15 hehtaarilla, valituista käsittelytavoista riippuen.

Kohteella on tieoikeus Hirsikankaantien kautta ja tilojen läpi kulkee talvitie. Tietä kannattaisi vahvistaa kesäkelpoiseksi.

Kohteen hintapyyntö on 67 000 euroa. Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa lähin merkintä on SL 11.453 Martantontin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee välittömästi Aallontila 9:25 länsinaapurissa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2018-K12510) leveys 6 m, viimeisin tiemaksu 26,85 euroa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2018-K12510) leveys 6 m, viimeisin tiemaksu 26,85 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaan: Yhteinen vesialue 491-876-1-1 Kovalan suuri osakaskunta, Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta (useassa kunnassa), Yhteinen maa-alue 593-429-878-1 Venevalkama.