Metsätila ja vapaa-ajan rakennus, asuinpinta-ala 98 m2. Puustoa n. 3370 m3. Lehtomaista kangasta 11 ha, tuoretta kangasta tai vastaavaa suota 23,5 ha, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota 3,3 ha ja kitumaata 3,7 ha. Nykypuuston kasvu 6,7 m3/ha/v.
Pinta-alasta uudistuskypsää metsää on n. 9 %, varttunutta kasvatusmetsää n. 23 %, nuorta kasvatusmetsää n. 37 %,vajaatuottoista metsää n. 3 %, taimikoita n. 13 %, kitu- ja joutomaata n. 9 % ja aukeaa alaa 5 %. Metsänviljelyvelvoite on 0,8 ha. Vanhoja peltoja on 1,3 ha, mitkä voi ottaa viljelykäyttöön tai metsittää. Raivaussahalle löytyy käyttöä.

Sovi talon esittelystä välittäjän kanssa.

Tarjoukset 10.7.2019 klo 15.00 mennessä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hanhikankaan yksityistien tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hanhikankaan yksityistie, tiemaksu n. 86 e vuonna 2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen vesialue 593-402-876-5 Rusthollin osakaskunta

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta