Erittäin hyvä kasvatusmetsävaltainen metsätila Huhtimäentien varressa Jäppilässä. Kiinteistörekisterin mukainen kokonaispinta-ala 40,98 ha josta metsämaata n. 39,5 ha, kitu- ja joutomaata 0,3 ha sekä loput tiealuetta ja sähkölinjaa. Hehtaaripuusto metsämaalla on 167 m3/ha. 

Seuraavan 10 vuoden aikana hakkuumahdollisuuksia on metsäsuunnitelman mukaan noin 2600 m3. Kahden seuraavan vuoden kuluessa metsänhoitotöitä tarvitaan noin 8 hehtaarilla (ennakkoraivaus, taimikonhoito, heinäntorjunta). Katso tarkemmat tiedot alta sekä liitetiedoista.

Kohteen hintapyyntö on 283 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole tähän kiinteistöön vaikuttavia merkintöjä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tien varressa ja osin tilan alueella sähkölinja ilmajohtona (huomioitu kuviokartassa). Huhtimäentien eteläpuolella tilan alueella on osuuskunnan vesijohto, joka on merkitty maastoon sinisillä muovikepeillä (mainittu myös kuviokirjassa ko. kuvioiden kohdalla). Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (Y2001-29957) Huhtimäen yksityistie leveys 10 m, Tieoikeus (Y2001-29970) Suontniemen-Suontlahden yt, Tieoikeus (000-2016-K38584) leveys 7 m, Tieoikeus (000-2016-K38586) leveys 7 m.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (Y2001-29957) Huhtimäen yksityistie leveys 10 m, Tieoikeus (Y2001-29970) Suontniemen-Suontlahden yt, Tieoikeus (000-2016-K38584) leveys 7 m, Tieoikeus (000-2016-K38586) leveys 7 m. Tiemaksut vuonna 2020 olivat 90,44 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-450-876-3 Syvänsi 1, 2 yht. rauh.piiri, Yhteinen vesialue 593-450-876-4 Itä-Pohjan osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-450-876-12 Syvänsi 1, 2 osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-450-876-14 Tervonlampi.