Hoidettu hyväkasvuinen metsätilakokonaisuus Lahnasentien varressa Paltasella (hallinnollinen kylä on kuitenkin 401 Karjala). Myyntikohde koostuu yhdestä kokonaisesta tilasta (Kuusela 593-401-8-67) sekä yhdestä määräalasta (Kurola 593-401-8-48 määräala), yhteensä n. 28,2 ha josta 27,6 ha on metsämaata. Kurolan määräala lohkotaan kaupan jälkeen uudeksi kiinteistöksi, lohkomiskulut maksaa ostaja.

Kokonaispuusto on n. 2806 m3, hehtaaripuusto metsämaalla 102 m3/ha, kasvu 9,7 m3/ha/v. Puusto on lähes kokonaan kasvatusmetsää, nuorissa metsissä jonkin verran kokovaihtelua. Kasvatushakkuumahdollisuuksia tällä vuosikymmenellä n. 500 m3, raivaustöitä n. 7 ha ja kunnostusojitus harkittavissa 5 hehtaarilla.

Kohteen hintapyyntö on 100 000 euroa. Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa; Etelä-Savon maakuntakaavassa lähin merkintä on ge 11.492 Tapparinharjut-Kirvesjärvi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kurola: Soran ottaminen (000-2009-K44420), Maantien suoja-alue (000-2011-K5145), Maantien suoja-alue (000-2011-K5164); Kuusela: Maantien suoja-alue (000-2011-K5145). Lisäksi ilmasähköjohto kulkee Kurola-tilan poikki idästä länteen sekä Lahnasentien varressa molempien tilojen reunassa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kuusela-tilalla ei ole kiinnityksiä. Kurola-tilalla on 6 kpl kiinnityksiä, jotka puretaan myytävältä määräalalta kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Kurola: Tieoikeus (000-2014-K3239) / Leveys: 5 m); Kuusela: Tieoikeus (000-2014-K3263) / Leveys: 5 m. Lisäksi molemmat kohteet sijaitsevat yleisen tien (Lahnasentien) varressa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan molemmilla tiloilla: Yhteinen vesialue 593-876-1-4 Rusalan osakaskunta, Yhteinen maa-alue 593-878-4-1 Saaripalsta. Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.