Metsätila tien varressa, lisäksi lomarakennuspaikka Suonteen rannalla, tie perille. Osoite on Kukonniementie 131, 77570 Jäppilä.

Pienehkö metsätila Kukonniementien varressa, lisäksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka Suonteen rannalla valoisassa koivikossa. Rakennusoikeus on enintään 160 kerrosneliömetriä. Kukonniementieltä kääntyvä tilatiepohja menee rakennuspaikalle asti rannan tuntumaan. Maapohja on kivistä ja kantavaa, aivan rannassa soistunutta. 

Kokonaispuusto on n. 1046 m3, valtaosa pinta-alasta kasvatusmetsää. Metsämaalla keskipuusto on 90 m3/ha. Harvennushakkuut on tehty ajallaan eikä uudistamatonta alaa ole. Raivaustöitä on n. 6 hehtaarilla (taimikot + ennakkoraivaus). Hakkuumahdollisuuksia tällä vuosikymmenellä arviolta n. 350 m3, rantapuustoa hakattavissa käyttötarkoituksen mukaan.

Kohteen hintapyyntö on 59 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen alueen rantaosayleiskaava, merkinnät: M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jossa haja-asutusluonteinen rakentaminen on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, EK-, RM- ja RA-alueille) ja RA/1 (omarantainen loma-asuntoalue, rakennusoikeus enintään 160 k-m2). Katso lisätietoja kaavasta sekä Suonteen vesistöstä oheisista lisätietolinkeistä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Omarantainen lomarakennuspaikka Suonteen rannalla, rakennusoikeus enintään 160 k-m2. Rantaviivaa on n. 200 m Suonteen rannalla sekä n. 240 m Onkilammen rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (Y2001-29606) Kukonniemen metsätie, leveys 10 m. Tiemaksut noin 75 eur/v.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilaan kohdistuu kiinnitys 70 000 euroa. Sähköinen panttikirja kuoletetaan tai siirretään ostajan nimiin kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (Y2001-29606) Kukonniemen metsätie, leveys 10 m. Tiemaksut noin 75 eur/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-437-876-10 Ruunalampi, Yhteinen vesialue 593-437-876-15 Sormulan osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-876-31-1 Lapin osakaskunta (593-876-31-1, 420-876-27-1, 778-876-11-1), Yhteinen vesialue 778-876-12-1 Herrala II osakaskunta (778-876-12-1, 593-876-12-1).