Metsätilan määräala n. 21,1 ha osittain Loukeen rannalla, tieyhteys kahta kautta. Kasvullista metsämaata on n. 20,2 ha ja joutomaata (kivikkoa) 0,9 ha. Puusto on mäntyvaltaista, kokonaispuusto on n. 2064 m3 (hehtaaripuusto metsämaalla 102 m3/ha). Kasvatusmetsiä on n. 62 % pinta-alasta, uudistuskypsää vajaat 15 % ja loput on taimikkoa. Hakkuumahdollisuus heti n. 400 m3 riippuen käsittelytavoista sekä siitä, tehdäänkö uudistushakkuita ja millä tavoilla tai ajoituksella. Katso lisää metsätietoja ohesta sekä liitetiedoista (metsäarvio, kuviokirja).

Maapohja on monin paikoin hyvin kivistä. Joutomaakuviot ovat karun komeita kivikkoalueita.

Myyntikohde on yksipalstainen määräala, joka rajautuu pohjoisessa rajapyykkien nro 13 ja 21 välille piirrettyyn suoraan (ks. karttaliitteet). Muut rajat ja pyykit ovat olemassa olevien tilarajojen mukaiset. Myyjä pitää itsellään pohjoispäätyyn jäävän alueen n. 2,5 ha rakennuspaikkoineen.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

 

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Loukeen ranta-asemakaava, merkintä M maa- ja metsätalousalue. Lisäksi muualla lähialueella myös Naarajärven alueen rantaosayleiskaava, joka ei kuitenkaan ole voimassa asemakaava-alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rakennuksia, rakennuspaikkoja eikä rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasittet: Tieoikeus (000-2006-K35064) Toivakkalanniemen metsätie, Tieoikeus (000-2006-K35073) / Leveys: 10 m, Tieoikeus (000-2016-K49062) / Leveys 6 m ja 3 m, rajaukset: talvitieoikeus. Pyhäluoman myllytien tiemaksu vuosittain, suuruusluokka n. 50-60 eur/v. Mökkitiellä ei säännöllisiä tiemaksuja, vaan kunnossapidosta ja kustannuksista on sovittu tarpeen mukaan maanomistajien kesken.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasittet: Tieoikeus (000-2006-K35064) Toivakkalanniemen metsätie, Tieoikeus (000-2006-K35073) / Leveys: 10 m, Tieoikeus (000-2016-K49062) / Leveys 6 m ja 3 m, rajaukset: talvitieoikeus. Pyhäluoman myllytien tiemaksu vuosittain, suuruusluokka n. 50-60 eur/v. Mökkitiellä ei säännöllisiä tiemaksuja, vaan kunnossapidosta ja kustannuksista on sovittu tarpeen mukaan maanomistajien kesken.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-876-26-1 Niskakosken osakaskunta (491-494-876-2, 593-876-26-1).