Kasvatusmetsävaltainen, hyvässä kasvussa oleva metsätila Jäppilän taajaman ja Pieksämäen kaupungin puolivälissä. Kiinteistörekisterin mukainen kokonaisala on 20,85 ha josta metsämaata on n. 19,5 ha. Metsämaalla kokonaispuusto on 102 m3/ha, kasvu 9,8 m3/ha/v. Metsäsuunnitelman mukainen hakkuumäärä tällä vuosikymmenellä on n. 650 m3 ja välitöntä raivaustarvetta 4 ha. Tarkemmat metsätiedot tässä esitteessä sekä liitetiedoissa (arvio, kuviokirja, kartat). Tila rajoittuu lännessä/lounaassa Kiukoonpuroon ja sen vieressä naapuritilalla on lintujen suosima Peräsuon kosteikko.

Kohteen hintapyyntö on 89 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa, maakuntakaavassa ei välittömästi vaikuttavia merkintöjä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa, ei rakennuksia, ei rakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteella on kiinnitys, joka voidaan kuolettaa tai siirtää ostajan nimiin kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteella ei ole merkintöjä tieoikeudesta, mutta tila on Tinakypäräntien tiekunnan osakas. Viimeisin tiemaksu on 37,40 eur/v. Kulku on tapahtunut myös tilalle johtavaa talvitiepohjaa myöten maanomistajien välisin sopimuksin (tilan 593-440-4-56 kautta). Tieoikeuden kirjaamista voi hakea Maanmittauslaitokselta (yksityistietoimitus).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 593-876-2-2 Rissalan osakaskunta