Maapohjaltaan rehevä metsätila, jolla kasvaa noin hehtaarin alueella v. 1999 istutettua siemensyntyistä visakoivua. Lisäksi pystykarsittua varttunutta rauduskoivikkoa, eri-ikäinen koivu-kuusimetsikkö sekä pienemmät männikkö- ja kuusikkokuviot. Valituista käsittelytavoista riippuen kohde tarjoaa mahdollisuuksia myös eri-ikäiskasvatukseen. Hoitotyötarvetta on paikoitellen heti, hakkuumahdollisuuksia muutamien vuosien kuluttua riippuen kasvatustavasta. Visakoivuille on huolehdittava riittävästi tilaa ja valoa, jotta niistä saisi tulevaisuudessa parhaan mahdollisen tuoton. Visakoivusta, sen ominaisuuksista sekä puukaupasta saa tarvittaessa lisätietoja esim. Visaseuralta (ks. oheiset linkit) sekä muilta toimijoilta ja alan julkaisuista.

Tila sijaitsee Kolmisopentien varressa, n. 700 m etäisyydellä Jäppiläntiestä.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (000-2015-K8461) / Leveys: 4 m

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (000-2015-K8461) / Leveys: 4 m

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-876-1-4 Rusalan osakaskunta, Yhteinen maa-alue 593-878-4-1 Saaripalsta