23.10.2020: Lisätietolinkkeihin lisätty ohjeet tarjousmenettelystä.

Pienehkö runsaspuustoinen metsätilan määräala Vanajantien varressa. Kohde on itsenäinen palsta, joka lohkotaan kaupan jälkeen uudeksi kiinteistöksi, jolloin sille voi antaa nimen. Kokonaispinta-ala on kartalta mitattuna noin 12,15 ha ja siitä n. 11,8 ha on metsämaata. Muu ala on sähkölinjan ja teiden aluetta.

Kokonaispuusto on 2125 m3 eli metsämaalla n. 180 m3/ha. Valtaosa alueesta on varttunutta kasvatusmetsää. Hakkuumahdollisuuksia tällä vuosikymmenellä on n. 800 m3 ja raivaustöiden tarvetta n. 3,5 ha (mukaan lukien kasvatushakkuiden ennakkoraivaus).

Kohteen hintapyyntö on 67 000 euroa. Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävä palsta ei sijaitse yleiskaava-alueella, eikä maakuntakaavassa ole merkintöjä kohteen alueella. (Kiinteistön toinen palsta sijaitsee Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava-alueella, minkä vuoksi kiinteistörekisteriotteessa on maininta kaavasta.)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa, ei rakennuksia, ei rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (Y2002-33049) leveys 7 m, Tieoikeus (000-2007-K3113) Vanaja-Alakylä yksityistie, Tieoikeus (000-2018-K35966) leveys 3 m, Tieoikeus (000-2018-K36075) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2019-K43966) leveys 6 m.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (Y2002-33049) leveys 7 m, Tieoikeus (000-2007-K3113) Vanaja-Alakylä yksityistie, Tieoikeus (000-2018-K35966) leveys 3 m, Tieoikeus (000-2018-K36075) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2019-K43966) leveys 6 m.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-431-876-2 Vanaja 1-9 osakaskunta. Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.