Välittäjä on lomalla 19.7.-8.8.2021. Loman aikana yhteydenotot tarvittaessa Aura Heikuralle puh. 0500 261 790 aura.heikura (at) metsatilat.fi

Iso ja runsaspuustoinen metsätila Jäppilän Tihusniemessä Tervontien varressa. Kiinteistö on yksipalstainen ja sen kokonaispinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 72,06 ha. Metsämaata on noin 70,9 ha, kitumaata noin 0,1 ha ja loput alasta on tiealuetta. Metsämaalla keskipuusto on 165 m3/ha ja kasvu n. 4,2 m3/ha/v.

Uudistuskypsää kuusivaltaista puustoa on poikkeuksellisen paljon, joten kohde tarjoaa monia mahdollisuuksia niin metsätalouden kuin myös suojelun kannalta. Maasto vaihtelee kallioisesta korpiseen ollen valtaosin kuitenkin melko kivistä kangasmaata. Tilalla on myös laaja-alaisia taimikoita, joten kasvavaa puustoa on nousemassa runsaasti ja se vaatii lähiaikoina taimikonhoitoa. Metsätaloudelliset tiedot selviävät tarkemmin oheisista liitteistä (arvio, kuviokirja, kartat). Oheiset valokuvat on otettu toukokuussa 2020 ja kesä-heinäkuussa 2021. Taimikoiden tila ilmenee paremmin kevätkuvista, kasvukauden eteneminen kokonaisuudesta.

Kohteen hintapyyntö on 592 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:   a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa. Lähimmät Etelä-Savon maakuntakaavan merkinnät ovat: mr 4.63 Joroisten moottorikelkkareitistö (Pohjois-Vuorijärvellä), MU 4.61 Kivimäensalon luonnonsuojelualue (Joroisten kunnassa), nat 4.404 / SL 4.429 Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät (Natura-alue pääosin Joroisten kunnassa), z 4.380 Huutokoski-Kontiolahti 400 kV voimajohto. Fingrid Oyj:n 22.6.2021 antaman tiedon mukaan voimajohdolle on maakuntakaavassa kaksi vaihtoehtoista reittiä, joiden osalta ei ole tehty tarkempaa valintaa tai suunnittelua. Johdolla ei ole vielä myöskään toteutusaikataulua, eli se toteutuu aikaisintaan joskus 2030-luvulla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei voimassa olevaa rakentamisoikeutta. Kohteelle ei ole huomioitu mahdollista rakennusmaa-arvoa. Pohjois-Vuorijärven rantaviivaa on noin 1 km, mutta järvi on kapea (mikä pienentää rantaviivalle mahdollisen rakentamisen määrää) ja ranta paikoin kivistä tai melko jyrkkää. Rakentamisoikeuden saaminen edellyttää poikkeamislupaa Pieksämäen kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeus ja -rasite: Tieoikeus (Y2001-30454) Tihusniemen yksityistie. Tiemaksu vuodelta 2021 on 511 euroa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeus ja -rasite: Tieoikeus (Y2001-30454) Tihusniemen yksityistie. Tiemaksu vuodelta 2021 on 511 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen maa-alue 593-451-878-1 Sorapalsta; Yhteinen maa-alue 593-452-878-1 Tihusniemi 1-5, Tossavalansaari 6-7 yhteiset saaret (osakasluettelo vahvistamaton); Yhteinen vesialue 593-876-4-1 Tihusniemi-Tossavala osakaskunta.