Metsätila Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien varrella. 

Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien (Mammolan metsätien päässä) varrella oleva 26,6 ha:n  metsätila. 

Tilan maapohjista noin 3 ha on lehtomaista kangasta ja noin 21 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastavaavaa suota.  Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,1 m3/ha/v.  Kiinteistön tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 100 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 5.2.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 593-448-4-49 Pusikko 5 m leveä tieoikeus 000-2016-K54716 ja Mammolan metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32988.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa sähköinen kiinnitys, jonka nimelisarvo on 50 000 €. Sähköinen panttikirja siirtyy myyjältä ostajalle kauppahinnan maksua vastaan veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32988 Mammolan metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Rummukan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-27-1