Metsätilan määräala Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien varrella. 

Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien varrella oleva noin 16,1 ha:n suuruinen metsätilan määräala. 

Määräalan maapohjista noin 5 ha on lehtomaista kangasta ja noin 10 ha on tuoretta kangasta. Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 750 m3, josta on heti hakattavissa noin 150 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,7 m3/ha/v.  Määräalan nuorimmissa taimikoissa on lähivuosina taimikonhoidon tarvetta.  Määräalan tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 42 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 5.2.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan määräalan alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa myyjällä jäävän kantatilan tieoikeus ja kiinteistöjen 593-455-1-5 Mammola ja 593-455-1-9 Vaahteramäki 12 m leveä tieoikeus 000-2019-K45893 ja Mammolan metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32998 ja Rummukan-Maaveden yksityistien osakkaiden tieoikeus Y2001-30714.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteeseen ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia eikä uusia asioita ole vireillä. Määräala myydään kiinnityksisistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus Y2001-30714 Rummukan Maaveden yksityistiehen ja 12 m leveä tieoikeus 000-2019-K45893 kiinteistöjen 593-441-1-11 ja 593-455-1-5 Mammola kautta ja 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32998 Mammolan metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Särkimäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-441-876-2, Rummukan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-27-1 ja Uusi-Suontienselän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 778-404-876-12 pinta-alan suhteessa.