Suurehko metsätila luontoarvoiltaan rikkaan lintujärven, Kirkko-Surnuin, rannalla ja maantien varressa!

Suurehko metsätila luontoarvoiltaan rikkaan lintujärven, Kirkko-Surnuin, rannalla ja maantien varressa. Yksipalstaisen tilan kokonaispinta-ala on noin 54,6 ha, josta metsämaata on n. 48,2 ha. Kokonaispuusto on n. 6427 m3 (metsämaalla n. 133 m3/ha). Puusto on mäntyvaltaista ja reilu puolet pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Maapohjaltaan kohteesta noin 2/3 on suota tai soistunutta kangasta. Kasvulaskenta kertoo keskikasvuksi n. 8,0 m3/ha/v. Katso lisää metsätietoja alta sekä oheisista liitteistä (metsäarvio, kuviokirja ym.)

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Välittäjä on lomalla viikolla 6.-10.7., jolloin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Aura Heikuraan puh.  0500 261 790   aura.heikura (at) metsatilat.fi

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa (Etelä-Savon maakuntakaavassa merkinnät: Kirkko-Surnui SL 11.423 ja nat 11.402).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Natura-alue järven ja rantanevan (vesijättöä) alueella: Kirkko-Surnuin erityissuojelualue FI0500174; kiinteistörekisteriotteella mainittu nimellä Luonnonsuojelualue, yksityinen (Y2003-12273). Sähkölinja kulkee ilmajohtona tilan alueella itälaidalla maantien suuntaisesti keskimäärin n. 70 m etäisyydellä maantiestä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kohde sijaitsee yleisen tien varressa (kantatie 72 eli Suonenjoentie).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-428-876-1 Surnunmäki 1-10