Välittäjä on lomalla 19.7.-8.8.2021. Loman aikana yhteydenotot tarvittaessa Aura Heikuralle puh. 0500 261 790 aura.heikura (at) metsatilat.fi

Mainio yhdistelmä: metsätila kaupunkialueella tien varressa. Mäntyvaltaista puustoa noin 525 m3, maapohja valtaosin turvemaata. Pinta-alasta 78 % on kasvatusmetsää ja loput taimikkoa, joka kannattaa raivata lähiaikoina. 

Kohteella ei ole valmiita rakennuspaikkoja, mutta rakentaminenkin voi olla mahdollista. Katso tarkemmin alta kaavoitus- ja muut liitetiedot. Huom. myös lähellä (n. 600 m) sijaitseva tonttikohde.

Kohteen hintapyyntö on 20 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Asemakaava (593-Ak 252, voimaantulo 4.5.1983) ainoastaan Ravitien osalta, merkintä katualue. Pieksämäen keskusta-alueen strateginen osayleiskaava (593-Yk_2, voimaantulo 4.4.2016), merkintä ”kehitettävä asuinpainotteinen alue (ensisijainen)”. Maisematyölupaa ei tarvita metsätalouden toimenpiteisiin. Kaupungin suositus on silti säilyttää latvuspeitteisyys.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa. Rakennuspaikkoja ei ole, mutta yleiskaavamerkintä on "kehitettävä asuinpainotteinen alue (ensisijainen)". Valtaosa alueesta on turvemaata eikä sovellu hyvin rakentamiseen, mutta esim. länsireunassa maapohja on parempaa ja siellä kulkee myös vesi- ja viemärilinja. Savon Voima Verkko Oy:n sähköliittymän (3 x 25 A) liittymismaksu on tällä alueella 2700 euroa. Rakennusluvista kannattaa tiedustella Pieksämäen kaupungin teknisestä toimesta sekä liittymistä Savon Voimalta ja Pieksämäen Vedeltä (ks. linkit).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuvion 4 alueella tilan lounais- ja länsirajojen tuntumassa on Pieksämäen Vesi Oy:n vesi- ja viemäriputki (ks. liitekartta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie (Ravitie) kulkee tilan läpi, joten kiinteistörekisterissä ei ole merkintöjä yksityistieoikeudesta.

Osuus yhteisiin Ei ole