23.10.2020: Lisätty liitetiedostoihin ympäristötuen rahoituspäätös sekä neuvottelupöytäkirja. Lisätietolinkkeihin lisätty ohjeet tarjousmenettelystä.

Pieni runsaspuustoinen metsätila rehevillä maapohjilla. Tila sijaitsee Varkaudentien varressa (valtatie 23), kulku on Kuikkalantien ja Rummukkamäentien kautta, tilan läpi kulkee talvitie.

Pinta-alasta metsämaata on noin 6,1 ha ja kokonaispuusto n. 1300 m3 (hehtaaripuusto n. 210 m3/ha). Hakkuumahdollisuus arviolta 500 m3 ja ennakkoraivausta 2,5 ha. Tilalla on sopimus ympäristötuesta 29.7.2026 asti: kuvioilla 82 ja 84 (1,6 ha). 

Kohteen hintapyyntö on 32 000 euroa. Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa lähin merkintä on z 11.377 voimajohtokäytävä HOHO-KAUPPILA-PIEKSÄMÄKI-HUUTOKOSKI Varkaudentien eteläpuolella, joka ei vaikuta tämän tilan käyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa. Kohteella on vanha ja käyttökelvoton, aiemmin vapaa-ajan käytössä ollut ja sittemmin vuosia tyhjillään ollut asuinrakennus, maakellari ja kivijalka. Ei rahallista arvoa; rakennukset siirtyvät kaupassa ilman erillistä korvausta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2016-K50856) leveys 5 m. Kohteella on voimassa oleva ympäristötukisopimus, kiinteistörekisteriotteen mukaan: Sopimus ympäristötuesta (000-2018-K20263), Metsäkeskuksen päätös 11-2016-7482-P1-1, voimassa 29.7.2016-29.7.2026. Sopimus kohdistuu kuvioille 82 ja 84, jotka ovat metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi kohteella on vesi- ja viemäriputki, joka on merkitty maastoon sinisillä muovikepeillä. Kohteen läpi kulkee talvitie (Rummukkamäentien ja Kuikkalantien välillä), jonka varressa on sähkölinja ilmajohtona. Myös vesiputki kulkee suurimmaksi osaksi tien varressa, osin metsässä (kuvioiden 86, 86.1 ja 86.2 kohdalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2016-K50856) leveys 5 m. Ei säännöllisiä tiemaksuja eikä talvikunnossapitoa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen maa-alue 593-425-878-1 Saaret (osakasluettelo vahvistamaton), Yhteinen vesialue 593-876-15-2 Maaveden osakaskunta (useassa kunnassa).