Monipuolinen metsätilan määräala n. 39,2 ha rehevillä maapohjilla maantien läheisyydessä.

Monipuolinen metsätilan määräala n. 39,2 ha rehevillä maapohjilla maantien läheisyydessä. Puuston keskitilavuus metsämaalla on noin 103 m3/ha ja vuotuinen kasvu n. 7,5 m3/ha/v. Yleisin kehitysluokka on varttunut kasvatusmetsikkö (n. 46 % pinta-alasta). Hakkuumahdollisuuksia metsänhoitosuositusten mukaan on seuraavan 10 vuoden kuluessa n. 1800 m3, joista seuraavan 2-3 vuoden sisällä n. 1100 m3. Raivaustöiden tarvetta on vastaavalla ajalla noin 14 hehtaarilla (mukaan lukien ennakkoraivaus). Uudistamistyöt on tehtävä 0,4 hehtaarilla + suositeltavaa entisellä pellolla n. 1,5 ha. Terveyslannoitus olisi kannattavaa joillakin kuusikkokuvioilla. Määräalan alueella kulkevaa talvitiepohjaa (n. 700 m) kannattaa vahvistaa kesäajokelpoiseksi esim. 300 m matkalla. Katso lisää metsätietoja ohesta sekä liitetiedoista (metsäarvio, kuviokirja).

Myyntikohde on yksipalstainen määräala, joka rajautuu lännessä rajapyykkien nro 4 ja 25 välille piirrettyyn suoraan (ks. karttaliitteet). Muut rajat ja pyykit ovat olemassa olevien tilarajojen mukaiset. Myyjä pitää itsellään länsipäätyyn Jäppiläntien varteen jäävän alueen n. 5,4 ha rakennuksineen. Ostaja maksaa lohkomiskulut.

Huom. tarjous saa poiketa hintapyynnöstä. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle:  a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa, ei rakennuksia eikä rakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeus ja -rasite: Tieoikeus (000-2016-K2461) / Leveys: 5 m.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteella on kiinnitys, joka puretaan myytävältä määräalalta kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeus ja -rasite: Tieoikeus (000-2016-K2461) / Leveys: 5 m.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-410-876-4 Kontiomäki 9 osakaskunta. Myytävä määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.