Metsätilan määräala Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien varrella.

Pieksämäellä Siikamäessä Särkimäentien varrella oleva noin 10,0 ha:n suuruinen metsätilan määräala. 

Määräalan maapohjista noin 3 ha on lehtomaista kangasta ja noin 6 ha on tuoretta kangasta. Määräalalla on kuusivaltaista puustoa noin 650 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,0 m3/ha/v.  Määräalan nuorimmissa taimikoissa on lähivuosina taimikonhoidon tarvetta. Määräalan tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 27 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 5.2.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan määräalan alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa myyjällä jäävän kantatilan tieoikeus ja Mammolan metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32998 ja kiinteistöjen 593-455-1-5 Mammola ja myyjälle jäävän kantatilan 7 m leveä tieoikeus 000-2019-K45893 ja Rummukan-Maaveden yksityistien osakkaiden tieoikeus Y2001-30714.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteeseen ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia eikä uusia asioita ole vireillä. Määräala myydään kiinnityksisistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus Y2001-30714 Rummukan Maaveden yksityistiehen ja 12 m leveä tieoikeus 000-2011-K32998 Mammolan metsätiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Rummukan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-27-1pinta-alan suhteessa.