Runsaspuustoinen metsätila Kangaslahdentien varressa Maavedellä. Mäntyvaltaista puustoa, keskitilavuus metsämaalla n. 185 m3/ha. Valtaosa pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Hakkuumahdollisuus 10 vuodessa metsäsuunnitelman mukaan noin 2000 m3, taimikonhoitoa ja ennakkoraivausta lähiaikoina n. 8 ha.

Katso lisää metsätietoja alta sekä oheisista liitetiedoista (arvio, kuviokirja, kartat).

Kohteen hintapyyntö on 140 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Kiinteistöön kohdistuu ulosmittaus, ks. alla kohta kiinnitykset ja rasitukset. Kauppa voidaan tehdä vasta, kun ulosottomies on antanut myyntiluvan. Ulosottomiehen käsittely asiassa kestää vähintään kolme viikkoa siitä, kun ostotarjous on hyväksytty ja kaupan tekemisestä on sovittu. Myös kauppakirjaluonnos on hyväksytettävä ulosottomiehellä etukäteen. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole kohteeseen vaikuttavia merkintöjä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa, ei rakennuspaikkoja. Kuvion 5 reunassa on vanha lato, jolla ei ole rahallista arvoa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2005-K30891) Hankainlammen metsätie leveys 10 m.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Ei kiinnityksiä. VALLINTARAJOITUS: Myytävä kiinteistö on ulosmitattu ja myynti toteutetaan ulosottokaaren (705/2007) 5 luvun 77 pykälän mukaisesti (muu vapaa myynti). Myyntiin sovelletaan maakaaren säännöksiä ja ulosottokaaren 5 luvun pykäliä 6-9. Muutoin myynnissä noudatetaan kaupan osapuolten sopimia ehtoja. Kun tarjousaika on päättynyt, myynti edellyttää kaikkien asianosaisten suostumusta ja ulosottomiehen erillistä myyntilupapäätöstä. Kaupan maksutili on ulosottomiehen ilmoittama pankkitili. Kiinteistöä koskevat ulosmittaukset ja määräyskiellot pysyvät voimassa, kunnes kauppa toteutuu ja ulosottomies purkaa ulosmittaukset. Ulosmittaukset puretaan kaupan kohteen osalta vasta sitten, kun kaupan myyntihinta on toimitettu ulosottovirastolle ja kauppa tulee lainvoimaiseksi. Kauppa voidaan tehdä vasta, kun ulosottomies on antanut myyntiluvan. Ulosottomiehen käsittely asiassa kestää vähintään kolme viikkoa siitä, kun ostotarjous on hyväksytty ja kaupan tekemisestä on sovittu. Myös kauppakirjaluonnos on hyväksytettävä ulosottomiehellä etukäteen.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2005-K30891) Hankainlammen metsätie leveys 10 m. Tiemaksun suuruus on noin 100 eur/v (tarkka summa ei ole tiedossa).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-876-15-2 Maaveden osakaskunta (useassa kunnassa), Yhteinen vesialue 593-876-27-1 Rummukan osakaskunta.