Hyvin hoidettu pieni metsätila edullisella sijainnilla tien varressa, Kylmämäentien lähellä. Kehitysluokkajakauma on melko tasainen. Puustoa on metsämaalla 91 m3/ha ja keskikasvu on n. 4,6 m3/ha/v. Hoitorästejä ei ole, hakkuumahdollisuuksia löytyy. Katso lisätietoja esitteen puustotiedoista sekä liitteistä (arvio ja kuviokirja).

Tilalle menevän tiepohjan/ajouran varrella on lisäksi pieni, leikkimökin kokoinen siirrettävä taukotupa (ks. kuvat).

Huom. Kiinteistöllä sijaitsee lainhuudattamaton ja lohkomaton määräala n. 3000 m2, joka lähtökohtaisesti ei kuulu tässä esiteltyyn myyntikohteeseen, koska sen omistuspohja on metsätilasta erillinen. Määräalalla sijaitsee hirsimökki pihoineen, ja alueen rajat on suuntaa antavasti merkitty myyntiesitteen liitekarttoihin sekä värinauhalla maastoon. Määräalasta voi tarvittaessa kysyä välittäjältä lisätietoja (huom. kiinteistörekisterin tiedoissa ei ole mainintaa ko. määräalasta).

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa, ei rantarakentamisoikeutta. (Kiinteistöllä on n. 3000 m2 lainhuudattamaton ja lohkomaton määräala, jolla sijaitsee hirsirakenteinen vapaa-ajan asunto. Rakennus ja määräala eivät kuulu lähtökohtaisesti kauppaan, mutta tarvittaessa voi kysyä lisätietoja välittäjältä.)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (000-2017-K36347).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaan: Tieoikeus (000-2017-K36347).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei merkintöjä kiinteistörekisteriotteella.