Isohko metsätilakokonaisuus Venetmäentien varressa, metsämaata noin 58,7 ha.

Isohko metsätilakokonaisuus Venetmäentien varressa. Kohde käsittää kaksi kiinteistöä: Välimaa (60,12 ha) + Mäntylä (0,9641 ha) = yhteensä 61,0841 ha, josta metsämaata on noin 58,7 ha.

Kokonaispuusto on n. 6628 m3, metsämaalla n. 113 m3/ha. Yleisin kehitysluokka on varttunut kasvatusmetsä (n. 45 % pinta-alasta). Puusto on havupuuvaltaista, mutta myös koivikoita on. Turvemaata on 7,1 ha ja soistunutta kangasta n. 16 ha. Kasvulaskenta antaa vuosikasvuksi 7,3 m3/ha/v. Hakkuumahdollisuuksia metsäsuunnitelman mukaan n. 2000 m3 seuraavan 10 vuoden aikana, taimikonhoitotöitä samalla ajanjaksolla n. 18 ha. Kohteella on aukeaa kaksi kuviota (2,9 ha avohakkuu 2020), joilla uudistamistyöt on tehtävä. Ks. tarkemmat metsätiedot liitteistä (arviolaskelma, kuviokirja, valokuvat, kartat). Kehitysluokkajakauma mahdollistaa metsätaloudellisesti melko tasaisen kierron.

Kohteella on voimassa oleva puukauppa kuviolla 41 (harvennushakkuu). Hakkuu toteutuu kelin salliessa talvella 2020-21 ja siitä saatava puukauppatulo tilitetään myyjälle. Harvennuspoistuma on huomioitu arviolaskelmassa ja kuviotiedoissa. Muut kauppaan kuuluneet kuviot on jo hakattu syksyllä 2020, samoin kemera-hanke (11-2020-5796-H1-1 nuoren metsän hoito) on toteutettu ja sen tuki maksetaan myyjälle. 

Mäntylä-tilalla on vanhat, tyhjillään olevat käyttökelvottomat rakennukset, joilla ei ole rahallista arvoa ja jotka siirtyvät kaupassa ilman eri korvausta (entinen asuinrakennus v:lta 1945, navetta ja liiteri).

Kohteen hintapyyntö on 267 000 euroa. Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2016-K3145) leveys 5 m, Maantien suoja-alue (000-2009-K8757). Venetmäentien varressa ja tien itäpuolisen palstan reunassa kulkee sähkölinja ilmajohtona. Kohteella on voimassa oleva puukauppa kuviolla 41 (harvennushakkuu). Hakkuu toteutuu kelin salliessa talvella 2020-21 ja siitä saatava puukauppatulo tilitetään myyjälle. Harvennuspoistuma on huomioitu arviolaskelmassa ja kuviotiedoissa. Muut kauppaan kuuluneet kuviot on jo hakattu syksyllä 2020, samoin kemera-hanke (11-2020-5796-H1-1 nuoren metsän hoito) on toteutettu ja sen tuki maksetaan myyjälle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeudet ja -rasitteet: Tieoikeus (000-2016-K3145) leveys 5 m. Ei tiemaksuja, koska kohde sijaitsee yleisen tien varrella (Venetmäentie).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta (useassa kunnassa), Yhteinen vesialue 593-876-30-1 Pyhäjärven osakaskunta (213-444-876-3, 593-876-30-1).