Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, ei rakennuksia eikä rantaa

Tilan puustosta n. 70 % on varttunutta kasvatusmetsää, loput liki kokonaan nuorta kasvatusmetsää. Nuorin puusto n. 27 vuotiasta, vanhempien ikä n. 54 vuotta. Puusto on mäntyvaltaista. Kasvupohja kuivahkoa kangasta ja tuoretta kangasta tai näitä vastaavaa suota. Kattavasti ojitettu tila, joka saanut vuosikymmenet kasvaa omassa rauhassaan. Tie tilan kulmalle ja tieoikeus kahdella sivulla.

Puusto n. 157 m3/ha, tukkeja n. 12 % puustosta. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3 800 € ja kuutiolle 24 €.

Harvennusten jälkeen tällä tilalla on hyvä arvokasvu. 

Kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 58,96 ha, arviossa 58 ha. Ero voi johtua mittavirheestä tilaa lohottaessa, vääristymästä kartalla tms. 

Tarjoukset 9.6. klo 15 mennessä.   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

7 m:n tieoikeus Huimanlehdon tilan, kt. 595-417-3-92, hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sarvimäen yksityistie. Pillisuon metsätiestä, joka tulee pohjoisen suunnasta, on maksettu tiemaksua.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen venevalkama, kt. 595-417-878-1, yhteinen soranottopaikka, kt. 595-417-878-2, Löytynmäen osakaskunnan yhteinen vesialue, kt. 595-876-5-0 sekä Jousjärvien osakaskunnan yhteinen vesialue 595-876-15-2.