Saarisentien varrella eri ikäistä metsää ja rantarakennuspaikka

Tila on hyvässä arvokasvussa, mutta toisaalta tilalla on jo neljä hehtaaria uudistuskypsää metsää ja mahdollisuus hyödyntää metsävähennystä puukaupassa. Myös harvennukset ajankohtaisia. Tilan kuusivaltaisesta puustosta noin 42 % on nuorta kasvatusmetsää, varttunutta kasvatusmetsää noin 21 %, uudistuskypsää n. 13 % ja loput n. 19 % taimikoita (kuusta). Kasvupohja on tuoretta kangasta lähes kokonaan. Boorilannoituksella parannat isomman taimikkokuvion kasvua ja laatua. Rannan läheisyys otettava huomioon metsienkäsittelyssä. 

Puustoa hehtaarilla on n. 108 m3, josta tukkeja n. 37 %. 

Myyjät pidättävät itselleen määräalan n. 0,5 ha, jolla ovat rakennukset. 

Kunnan ilmoituksen mukaan tilalla on yksi rantarakennuspaikka, ks. rantarakennusoikeus. Rannan metsikkö on salskeaa männikköä ja kuusta - saat oikein kuvankauniit puitteet omakotitalolle tai loma-asunnolle. Tientekokustannukset tulevat hyvin kohtuullisiksi, koska uutta tietä tarvitaan vain lyhyt matka. Kuvat ovat kuviolta 7 rannasta.

Tarjoukset 22.6. klo 15 mennessä. 
Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vuorokautta ennen tarjousajan päättymistä, koska teemme töitä paljon etänä tai toisilta toimistoilta käsin. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 595-151110-51

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Pielaveden kunnan ilmoituksen mukaan rantaan saa rakentaa ympärivuotista asumista varten asuinrakennuksen tai lomarakennuksen ja lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksen rakennusoikeus 350 k-m2, lomarakennuksen 220 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, Saarisen yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Saarisen yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 595-422-876-1 Rytkölänrannan osakaskunta Yhteinen maa-alue 595-422-878-5 Mooseksen niittypalsta Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin pinta-alansa mukaan.