Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n. 70 %, n. 25 % pieniä taimikoita. Rakennukset eivät sisälly kauppaan. 

Lampaanjoen varrella sijaitseva tila, jonka kuusivaltainen puusto hyvässä kasvuvaiheessa olevaa nuorta tai varttunutta kasvatusmetsää.  Neljäsosa tilasta on n. 0,40 metrin mittaista kuusen taimikkoa.  Kasvupohja on enimmäkseen tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. Tuottoja joidenkin kuvioiden harvennuksilta ja 0,2 hehtaarin päätehakkuukuviolta. Paranna kasvua ja puuston laatua boorilannoituksella. Lisäys 4.2. Tilalle johtava silta ei kestä raskaita ajoneuvoja. Puiden kuljetus on tehty pääosin naapuritilojen kautta. 

Puuta tilalla on n. 93 m3/ha. Puustosta on tukkeja n. 20 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3 017 € ja kuution hinnaksi n. 31,40 €. 

Myyjä pidättää itselleen kuvion 11 (n. 1 ha), jolla on rakennukset. Maakellari sijaitsee kuviolla 12 ja määräala saa siihen käyttöoikeuden. Kantatila saa tieoikeuden määräalan kautta lohkomistoimituksessa sovittavasta kohdasta korvauksetta. Tientekokustannuksista vastaa ostaja. Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin jaetaan määräalalle ja kantatilalle pinta-alojen suhteessa.  

Tarjoukset 1.3. klo 15 mennessä. 
Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 12.  Koronan vuoksi paljon etätöissä, siksi poikkeuksellinen tarjouksenjättöaika.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin ja myyjän ilmoituksen mukaan ei ole.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Useita tieoikeuksia, ks. kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta. Tilalle tällä hetkellä johtaa vain yksi tie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 595-401-876-1 Munkinlampi Yhteinen vesialue 595-876-4-0 Heinämäen osakaskunta Yhteinen vesialue 595-876-5-0 Löytynmäen osakaskunta HUOM. OSUUDET YHTEISIIN ALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN JAETAAN PINTA-ALOJEN SUHTEESSA KANTATILALLE JA MÄÄRÄALALLE.