Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää Laukkalantien varrella

Kaksi tilaa, Laukkalantiehen rajoittuva Mäkipellon tila 1 ha ja sen takana Kunnaksen tila 41 ha. 

Kohteen puustosta lähes puolet on varttuneen kasvatusmetsän mitoissa ja yli kolmasosa nuorta kasvatusmetsää. Puusto on mäntyvaltaista. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta. Harvennukset, taimikonhoito ja perkaus ajankohtaisia. 

Tilalla on arvottomia rakennuksia, joita ei ole otettu huomioon hinnoittelussa millään tavalla. 

Puusto  noin 100 m3/ha, josta tukkeja noin 20 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee noin 3 650 € ja kuutiolle 36,20 €. 

Tarjoukset 8.11. klo 15 mennessä. 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kunnas: tilan Yläjoki, kt. 595-418-3-29, hyväksi 3 m tieoikeus vuodelta 1960.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu Laukkalantiehen, ks. kiinteistörekisteriote ja MML kartta. Kartalla näyttää siltä, että Laukkalantieltä Mäkipellon tien kautta rakennuksille lähtevä tie kulkee ensin tilan 3:32 puolella n. 10 metrin matkalla. Tieoikeutta ei ole kirjattu.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kunnas: Kolemalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 263-876-7-0