Hyvässä arvokasvussa olevaa mäntyvaltaista varttunutta kasvatusmetsää, ei rakennuksia eikä rantaa. 

Tila on kahdessa palstassa. Pienempi palsta rajoittuu Korppisentiehen, isompi on tästä  lähimmillään linnuntietä noin 200 metriä pohjoiseen. Tilan puustosta on 2/3 varttunutta kasvatusmetsää, 17 % päätehakkuuikäistä ja loput  15 % taimikkoa. Pääpuulaji on mänty. Kasvupohjasta on tuoretta kangasta lähes puolet, kuivahkoa kangasta tai sitä vastaavaa suota 35 % ja 16 % karumpaa (CT). 

Tilalla on voimassa oleva Otso Metsäpalveluiden kanssa tehty ojien perkaussopimus lähinnä kuvioilla 3, 6 ja 7.  Ojalinjahakkuut on tehty. Ostaja ottaa vastatakseen toteutuskustannuksista, jotka ovat palvelun tuottajan toimittaman kustrannusarvion mukaan 3029,50 € + alv 24 %, yhteensä 3756,58 €.  Kustannusarvion mukaan toteutustukea on tulossa 1817,70 €. Nettokustannus on siis 1938,88 € arvonlisäveroineen.  Ole yhteydessä, jos haluat hankkeesta lisätietoja. Työt tehdään loppuun arviolta vuonna 2022. 

Tilan puusto on noin 132 m3/ha (puusto jaettuna tilan pinta-alalla), josta tukkien osuus noin 28 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee noin 5200 € ja kuution hinnaksi 39,60 €.

Tarjoukset 11.10. klo 15 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isommalle palstalle Korppisentieltä tilan Mikkola, 595-432-1-18, kautta 3 m leveänä. Tätä karttaan tieuraksi merkittyä väylää myöten pääsee aivan palstan länsikulmalle ainakin maastoautolla. Aivan lopussa olemassa oleva ura ja tieoikeusmerkintä kartalla poikkeavat toisistaan, mutta rasitettu tila on sama. Isomman palstan toiseen päähän on 7 m leveä tieoikeus, mikä näkyy kartassa tieurana. Maastossa tieurasta ei näy jälkeäkään.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen lastauspaikka, kt. 595-432-878-1, yhteinen kalastuspaikka 595-432-878-2, yhteiset venevalkamat 595-432-878-3 ja Löytynmäen osakaskunnan yhteinen vesialue 595-876-5-0.