Hyvä tilaisuus: varttunutta kasvatusmetsää 80 %, nuorin puusto varttunutta taimikkoa, ei rakennuksia

Tilan järeämpi puusto on sekä kuusta että mäntyä, kuitupuun mitoissa on koivua eniten. Kasvupohja on enimmäkseen tuoretta kangasta. Tilalla on tehty mittava kasvatuslannoitus vuonna 2017. 

Tilalla on puuta n. 134 m3/ha, josta tukkeja on n. 26 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 4943 € ja kuutiolle 36,88 €.

Tie tilan halki, tilaan tutustuminen on nopeaa ja helppoa.

Tarjoukset 30.6. klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ahola-Koivurharjun yksityistie sekä tieoikeus tilan Rajasuo, 5:7, hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Yksi sähköinen panttikirja, kaksi kirjallista. Sovitaan ostajan kanssa, haluaako hän panttikirjat itselleen (mahdollisuus käyttää oman luoton vakuutena). Panttikirjat ovat myyjän hallussa, mikä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole velan vakuutena.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ahola-Koivuharjun yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Jylängin osakaskunnan vesialue, 595-404-876-1