Kaksi yleiseen tiehen rajoittuvaa metsätilaa, ei rakennuksia. 

 

Niittypolun tila (27,70 ha) rajoittuu Pyhäsalmentiehen. Noin puolet tilasta on eri-ikäistä taimikkoa, neljännes varttunutta kasvatusmetsää ja loput uudistuskypsää metsää. Peltoa on vajaa hehtaari. Kasvupohja on enimmäkseen tuoretta kangasta. Puustosta tukkeja on n. 48 %. 

Pajalahden tila (2 ha) sijaitsee parin kilometrin päässä Keiteleentien varrella. Runsaspuustoisesta tilasta puolet on uudistuskypsää ja puolet varttunutta kasvatusmetsää. Puustosta tukkeja on n. 56 %.  Kasvupohja on tuoretta kangasta. 

Vanhimpien kuusikkokuvioiden uudistamiset ajankohtaisia. Samalla voisi panna tuottavaan kuntoon kuvion 13 (1,4 ha), jossa on huonolaatuista mäntyä OMT-kasvupohjalla (lehtomainen kangas). Pääset siis halutessasi hyödyntämään heti metsävähennystä ja saamaan kevyesti verotettuja pääomatuloja. 

Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee noin 5067 € ja kuutiolle hintaa  n. 51,70 €. Taimikoiden suuri määrä vääristää kuutiohintaa ylöspäin.

Tarjoukset 30.6. klo 15 mennessä.

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pielavesijärven rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ruunavuoren yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Niittypolun tila 50 000 € sähköinen panttikirja. Pankki antaa sitoumuksen siitä, että pantti vapautetaan ostajan käyttöön.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Niittypolun tila Ruunavuoren yksityistie ym.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla Säviän osakaskunnan yhteinen vesialue 595-426-876-1