Puusto aukeasta uudistuskypsään 

Tila sijaitsee Pielavesi-Keitele tien lähistöllä. Hyvät kasvupohjat, tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. Puusto on kuusivaltaista, mutta paljon myös koivukuitua. Omistajana pääset suunnittelemaan, miten hyödynnät harvennus- ja päätehakkuuikäistä puustoa ja miten uudistat muokkaamattoman, n. 2 hehtaarin viljelemättömän alueen. 

Vaikka tilasta on noin puolet taimikkoa, puusto (puuston määrä jaettuna tilan pinta-alalla) on n. 100 m3/ha. Hehtaarihinta hintapyynnön mukaan laskettuna  3 672 €. Puustosta on n. 28 % tukkeja. 

Tarjoukset 18.6. klo 15 mennessä. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pielavesijärven rantaosayleiskaava isoimmalla palstalla, ks. http://www.skjkl.fi/Pielavesi/Ykweb/pie_kaa.htm, muilla palstoilla Nilakan ja kunnan eteläosien rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ks. kaava

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Savon Voima Verkko Oy:n voimansiirtolinja, Kivirannan yksityistie, Ahokaarteentie, tieoikeus Martinniemen tilan, kt. 595-426-23-2, hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kivirannan yksityistie, Ahokaarteen tie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Säviän osakaskunta