Hyvällä tieyhteydellä kasvatusmetsää ja taimikkoa.

Reisjärventien länsipuolella Jatkolan metsätien varrella kahdessa palstassa sijaitseva noin 14,4 hehtaarin tila, jonka pinta-alasta metsää on noin 13,3 hehtaaria, vuokralla olevaa peltoa 0,91 hehtaaria ja noin 0,2 hehtaaria on muuta maata (tiealuetta).

Tilan maapohjista ravinteisuudeltaan puolet on tuoretta kangasta ja toinen puoli kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on 1,5 hehtaaria ja ne olisi hyvä kunnostusojittaa.

Metsämaan pinta-alasta  yli puolet 7,2 hehtaaria on mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä, joista varttuneet kasvatusmetsät alkaisivat olla harvennushakkuuta vailla. Näistä hakkuukertymä olisi metsäsuunnitelman mukaan noin 230 m3. Kohteella on hyviä havupuuvaltaisia taimikoita 6,1 hehtaaria, josta noin puolet olisi lähiaikoina tulossa varhaisperkauksen tarpeeseen. Tilan nykypuuston kasvu on noin 3,6 m3/ha/v.

Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Jatkolan metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-401-876-1 Alvajärven jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 601-401-878-15 Mudanottopaikka (ks. kiinteistörekisteriote).