Hyvällä sijainnilla Kinnulantiehen rajoittuva noin 43,4 ha metsämääräala.

Määräalan maapohjat ovat pääosin rehevät. Ravinteisuudeltaan pinta-alasta noin 80 % on tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtoimaista kangasta. Turvepohjaisia maita on noin 25 % pinta-alasta, joista noin reilu puolet kunnostusojituksen tarpeessa. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 4900 m3 eli noin 114 m3/ha. Nykypuuston kasvu on noin 4,9 m3/ha/v. Kohteella on hyvä kehitysluokkajakauma, josta varttunutta kasvatusmetsää on pinta-alasta on noin 35 %, nuorta kasvatusmetsää noin 20 %, uudistuskypsää metsää vajaat 20 % ja taimikoita reilut 25 % pinta-alasta, jotka kaikki varttuneita täystiheitä ja raivattuja kuusentaimikoita. Osa taimikoista on istutettu vanhoille viljelysmaille, joissa havaittavissa jonkin asteista boorinpuutosta. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa reilut 2000 m3, josta noin 1700 m3 uudistushakkuusta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.3.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän alueen osalla. Yleiskaava rajoittuu tilan kohdalla Kinnulantien rantapuolelle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävä alue ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala rajoituu yleiseen tiehen. Lisäksi myytävälle alueelle 6 m tieoikeus "talvitietä" pitkin (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pint-alan mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin: 1) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 601-878-3-0 Venevalkama- ja kalastuspaikka