Pihtiputaan koillisosassa lähellä Pyhäjärven rajaa sijaitseva 28 hehtaarin metsätila, jonka puusto on turvepohjaista kasvatusmetsää.

Tilalla  on mäntyvaltaista puustoa reilut 1800 m³, josta tukkia noin 280 m³. Tilan puusto on pääosin harvennettu v. 2019 ja puuston osalta metsätila on hyvässä kasvukunnossa. Tilan kehitysluokkajakaumasta suurin on varttunutta kasvatusmetsää (n. 1500 m3) ja osa nuorta kasvatusmetsää (n. 400 m³). Tukkisiirtymistä on lähivuosina odotettavissa hyvin. Kohteen nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 58 m³/v.

Kohteen maapohja on pääasiassa kuivahkoa ja kuivaa rämettä (82%), kitumaata 3,7 ha (13%) ja joutumaata 1,4 ha (5%). Tilan ojitus toimii puutteellisesti ja näin ollen kunnostusojitus olisi tarpeellinen kasvuedellytysten parantamiseksi. Lisäksi myös terveyslannoitus hoitotoimenpiteenä lisäisi hyvin kasvumahdollisuuksia ja toimenpiteille voisi hakea Kemera-tukea.

Länsipuolella tila rajautuu hyväkuntoiseen metsäautotiehen, johon tilalla on tieoikeus. 

Alueella myöt hyvät erämahdollisuudet niitä etsivälle!

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole