Kolimajärven rantaan rajoittuva hoidettu metsätila kahdessa palstassa.

Pihtiputaan Ilosjoella Kolimajärven rantaan rajoittuva 15,4 hehtaarin metsätila kahdessa palstassa.

Tilan maapohjat ovat maaston muodoltaan jonkin verran vaihtelevia kantavia kangasmaita. Turvemaaksi on luokiteltu pinta-alasta noin 15 %. Ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta on 4 %, tuoretta kangasta on 42 %, kuivahkoa kangasta 33 % ja kuivaa kangasta 21 %. Tilalla on puustoa hieman yli 1000 m3. Noin puolet pinta-alasta on taimikoita ja toinen puoli eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Nykypuuston kasvu on noin 5,4 m3/ha/v.

Tilan kasvatusmetsät on suurimmaksi osaksi harvennettu kasvukuntoon pari vuotta sitten, joten metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa ei ole. Tilan taimikot ovat pääsääntöisesti hyviä ja hoidettuja. Kuviolla nro. 34 (1,8 ha) on taimikonperkaus ajankohtainen muutaman vuoden päästä. Kuviolla on myös lähde, joka on metsälakikohde. Kuviolla 5 on museoviraston kartoittama kivikautinen asuinpaikka, jolla ei ole suurta merkitystä metsätalouteen.

Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koliman rantayleiskaava. Kolimajärven rantaan rajoittuva palsta MT-1 aluetta (maa- ja metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 10,90 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 601-878-3-0 Venevalkama- ja kalastuspaikka