Pihtiputaan Elämäjärvellä lähellä Haapajärventietä sijaitseva 17,9 hehtaarin metsätila kolmessa erillisessä palstassa. Tilalla on vanhat vaatimattomat ja heikkokuntoiset rakennukset.

Tilan maapojat ovat hyväkasvuiset. Pinta-alasta kaksi kolmasosaa on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta ja sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Loppu kolmannes on kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on 30 %.

Tilalla on puustoa noin 1600 m3, josta heti hakattavaa puustoa uudistushakkuuna on vajaat 150 m3. Nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 5,6 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta pääosa on hoidettua hyvässä arvokasvussa olevaa kasvatusmetsää. Taimikoita tilalla on vajaa kolmannes pinta-alasta ja ne ovat kauttaaltaan kasvukunnossa.

Tieyhteys palstoille on kohtuullinen. Tilan itäisimmälle palstalle tieoikeus on kiinteistön karttaotteen mukaan hieman vajaa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole kiinteistölle menevistä teistä peritty. Tilan itäisimmälle palstalle tieoikeus on kiinteistön karttaotteen mukaan hieman vajaa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-402-876-1 Elämäjärven jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta