Hyvällä sijainnilla pääosin varttunutta kasvatusmetsää, jossa hakkuumahdollisuuksia.

Liitonjoentiehen ja Liitonjokeen noin 700 metrin matkalta rajoittuva noin 38,6 hehtaarin määräalan maapohjat ovat kokonaisuudessaan metsämaata ja ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta. Turvemaiksi luokiteltavien osuus pinta-alasta on noin 34 %. Vesitalous on näissä hyvässä kunnossa vajaat kymmenvuotta sitten tehdyn kunnostusojituksen ansiosta.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 4500 m3. Kehitysluokkajakaumasta yli on 70 % varttunutta kasvatusmetsää. Taimikkoa määräalalla on vain 0,6 ha ja metsänviljelyä kaipaavaa alaa 0,2 ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu kohteella on noin 6,0 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on noin 750 m3, josta uudistushakkuuta noin 250 m3. Samanlainen määrä on myös tulossa 5-10 vuoden suunnitelmakaudelle.

Liitonjoentien lisäksi kohteelle on myös 10 metrin levyinen tieoikeus määräalan länsipuolelta menevän metsäautotien kautta, joka on tulossa peruskunnostukseen tänä vuonna. Tästä aiheutuvat kulut tulevat ostajan maksettavaksi (ks. esitteen kohta lisätietoja).

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala rajoittuu Liitonjoentiehen ja sillä on myös 10 m levyinen tieoikeus määräalan länsipuolelta menevän metsäautotien kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuukisiin.