Taimikkovaltainen tila hyvän tieyhteyden varrella. Tilalla 28 m2 jalasmökki ja kaivo. Hyvä kohde erä- tai virkistyspaikkaa etsivälle!

Hyvällä sijainnilla Kuljunperäntien varteen rajoittuvan 10,8  hehtaarin metsätilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin kuivahkoa kangasta. Maapohjat ovat hienojakoisia ja paikoin soistuneita., mutta varsinaista suota tilalla ei ole. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 400 m3 ja nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 4,9 m3/ha/v. Kohteen pinta-alasta 65 % on varttuneita männyn- ja kuusentaimikoita ja lähes loput pinta-alasta on 30-40-vuotiaita kasvatusmetsiä.  Tila on lähes kokonaisuudessaan hoidettu hyvään kasvukuntoon viimeisen viiden vuoden suunnitelmakaudella. Ainoastaan kuviolla 4 (1,8 ha) olisi ensiharvennus ajankohtainen muutamien vuosien päästä.

Tilan ympäristössä on hyvät erä- ja virkitysmahdollisuudet. Tilalla on 28 m2 jalasmökki ja kaivo sekä oikeus yhteiseen venevalkamaan Saanijärven rannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 40 €, joka toinen vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 601-404-878-16 Savenottopaikka 2) Yhteinen maa-alue 601-404-878-21 Venevalkama 3) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta