Hyvän kokoinen ja hieno metsätila, jonka pinta-alasta 60 % on hyvälaatuista varttunutta kasvatusmetsää.

Eteläpäästään Koiravuoren metsätiehen rajoittuvan Lisä-Kananen-nimisen metsätilan maapohjat ovat pääsääntöisesti kivisiä kantavia kangasmaita. Metsämaan osuus pinta-alasta on noin 90 % ja noin 10 % on kitu- ja joutomaata. Turvemaiden osuus pinta-alasta on alle 10 %. Ravinteisuudeltaan pinta-alasta noin 76 % on kuivahkoa kangasta, noin 18 % on kuivaa kangasta ja noin 6 % on tuoretta kangasta.

Tilan puusto, noin 5900 m3, on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 113 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu on noin 4,2 m3/ha/v. Tilan pinta-alasta eniten on varttunutta kasvatusmetsää, jota on noin 60 % pinta-alasta.  Taimikkoa tilalla on vain 2 ha. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa vajaat 1300 m3, josta noin 350 m3 on uudistushakkuuta.

Tilalla ja ympäristössä erinomaiset virkistys- ja erämahdollisuudet. Tilan pohjoisosassa kulkee Virkapuro.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu etelärajaltaan Koiravuoren metsätiehen, josta tiemaksu noin 50-60 € /vuosi. Tilan pohjoisrajalle on myös 10 m tieoikeus.

Osuus yhteisiin Ei ole