Hyvällä sijainnilla rehevä pohjainen määräala.

Elämäjärventiehen ja Elämäisjokeen rajoittuvan noin 15,2 ha metsämääräalan maapohjat ovat erittäin rehevät. Tilan pinta-alasta reilu puolet on lehtomaista kangasta ja loput vajaa puolet pinta-alasta on tuoretta kangasta. Turvepohjaisiksi luokiteltavaa maata on 0,5 ha.

Määräalalla on kuusivaltaista puustoa noin 1500 m3 ja puuston kasvu on noin 5,8 m3/ha/v. Kehitysluokkajakauma on hyvä. Määräalalla on metsänhoitosuositusten mukaisesti heti hakattavaa puustoa noin 500 m3, josta uudistushakkuuta reilut 300 m3. Määräalan taimikot on muutama vuosi sitten raivattu, mutta osalle taimikoista olisi hyvä tehdä terveyslannoitus boorin puutoksesta johtuen. Määräalalla on noin yhden hehtaarin verran vanhaa peltoa (kuviot 58 ha 50), jonka voisi metsittää.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 10.12.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Poikkeuslupaa on mahdollista hakea.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annteaan pinta-alan mukainen osuus 601-402-876-1 Elämäjärven jakokunnan yhteiseen vesialueeen.