Puustoinen määräala, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet!

Noin neljän kilometrin päässä Pihtiputaan keskustasta osin Keiteleentien varressa sijaitseva noin 13,4 hehtaarin puustoinen metsämääräala, jonka pinta-alasta lähes 65 % on uudistuskypsää tai varttunutta kasvatusmetsää. Määräala muodostuu viidestä palstasta.

Määräalan maapohjat ovat suurelta osin hyväkasvuiset. Kasvupohjaltaan tuoretta kangasta on 48 %, kuivahkoa kangasta 49 % ja kuivaa kangasta 3 %. Turvemaiden osuus pinta-alasta on 42 %. Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2000 m3. Puustoa ei ole käsitelty vuosikymmeniin ja on täten luonnontilassa. Nykypuuston kasvu on noin 3,7 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella on yli 1300 m3, josta uudistushakkuuta noin 1100 m3. Määräalan taimikot ovat hyviä, mutta ovat kaikki taimikonhoidon tarpeessa.

Määräalan kahdelle itäisimmälle palstalle menee Soidinkankaan metsätie, joka on hyvin kevytrakenteinen ja kestää vain maan jäässä ollessa puunkuljetuksen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän määräalan alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja määräalan karttaote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole Soidinkankaan metsätiestä peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunnan vesialueeseen ja 601-404-878-5 yhteiseen venevalkama- ja varastopaikkaan.