Erinomaisesti vuosien saatossa hoidettu hyvänkokoinen metsätila.

Nelostien länsipuolella Makkaran metsätiehen rajoittuvan Oriräme-nimisen 66,9 hehtaarin metsätilan maapohjat ovat kokonaisuudessan tiealueita lukuun ottamaata metsämaata, ja keskimäärin kasvupohjaltaan kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvemaiden osuus pinta-alasta on 80 %. Turvemaiden vesitalous tilalla on hyvä vuosien varrella säännöllisesti tehtyjen ojitusten ja hyvän puuston ansiosta. Viimeisimmät kunnostusojitukset on tehty tilalla vuonna 2012.

Tilan puusto, noin 7700 m3, on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 116 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu on noin 5,1 m3/ha/v. Tilan pinta-alasta eniten on varttunutta kasvatusmetsää, jota on lähes 70 % pinta-alasta.  Taimikkoa tilalla on vain 8 % pinta-alasta. Taimikot ovat hyviä ja hoidettuja. Tilan puusto on tällä hetkellä hyvässä kunnossa eikä metsänhoitosuositusten mukaan heti harvennettavaa puustoa juuri ole. Uudistuskypsää metsää tilalla on kuitenkin reilut 1000 m3. Tilaa on myös kattavasti lannoitettu vuosien varrella, viimeksi vuonna 2017 23,5 hehtaarin alalla.

Makkaran metsätien lisäksi tilan keskelle menee oma metsäautotien pisto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Makkaran metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja siirretään ostajalle rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty viimeisen 10 vuoden aikana.

Osuus yhteisiin Ei ole