Hieno noin 18,7 hehtaarin saarikohdekokonaisuus.

Alvajärven Suvantosalon saaressa hieno noin 18,7 hehtaarin kokonaisuus, jolla omaa rantaviivaa noin 2 km.

Kohteeseen kuuluu hyväkasvuista metsämaata noin 18,3 hehtaaria, yhdeksän loma-asuntorakentamiseen tarkoitettua rakentamatonta rantarakennuspaikkaa ja rakentamattomien tonttien lisäksi Suvantosalon vanha maatila omalla tontillaan.  Maatilalla on vuonna 1939 valmistunut noin 60 m2 hirsinen päärakennus, savusauna, aitta, grillikatos ja puuvaja. Maatilaan kuuluu lisäksi erillinen rantasauna, joka sijaitsee saaren itäpuolella. Saaren kummassakin päässä on yksityisten omistamia vapaa-ajan asuntoja. Tilan rakennuksista ja tonteista on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Kohteella on koivuvaltaista puustoa noin 3200 m3.  Metsämaan pinta-alasta noin 70 % on uudistuskypsää metsää ja loput 30 % kasvatusmetsiä, jotka ovat pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Heti hakattavaa puustoa metsänhoidollisesti on kohteella noin 1800 m3, josta noin 1500 m3 uudistushakkuuta. Inventointi puuston kasvu kohteella on 5,6 m3/ha/v.

Saareen kulku tapahtuu mantereella sijaitsevan myös kauppaan kuuluvan Näreranta-nimisen tilan kautta, joka on kaavaan merkitty metsätalousalueeksi. Tilalle menee hyvä tie, josta vesimatkaa saareen on noin 900 metriä.

Ei tarjouaikaa.

Huom! Katso liitteenä oleva video saaresta!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava (ks. tonttiarvio ja lisätietolinkit).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteelle on yleiskaavaan varattu yhteensä yhdeksän (9) rakentamatonta rantarakennuspaikkaa. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen loma-asunnon sekä enintään kolme erillistä talousrakennust Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää 300 k-m2. Lisätietoja rakentamisesta antaa Pihtiputaan kunnan tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Mantereella olevalla Näreranta tilaa rasittaa tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus ja kulku saareen mantereelta Näreranta tilan kautta.Tiemaksu 102,93 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 601-406-878-1 Venevalkama- ja kalastuspalsta 2) Yhteinen maa-alue 601-406-878-9 Venevajapaikka 3) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta 4) Yhteinen maa-alue 601-878-3-0 Venevalkama- ja kalastuspaikka

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta