Hyvä pieni metsämääräala, joka sopii hyvin pientä ja vaivatonta metsäsijoituskohdetta hakevalle!

Pihtiputaan eteläosassa noin 13 km:n päässä keskustasta sijaitsevan määräalan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Kasvupohjaltaan ne ovat kokonaan tuoretta kangasta. Suota ei kohteella ole.

Määräalan pinta-alasta yli 70 % on varttunutta kasvatusmetsää ja loput nuorta kasvatusmetsää. Taimikoita kohteella ei ole. Kohde on kokonaisuudessaan hyvässä arvokasvukunnossa pari vuotta sitten tapahtuneen harvennuksen ja hoitotöiden ansiosta. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 500 m3 ja nykypuuston kasvu on noin 6,6 m3/ha/v. Valmiiksi hoidetulla tilalla ei metsänhoitosuositusten mukaan ole heti hakattavaa puustoa eikä heti tehtäviä metsänhoitotöitä.

Kohteelle on hyvä ja kunnossa oleva tieyhteys.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja Jämsänlehdon metsätie (ks. kiinteistöreksiteriote ja kiinteistön karttaote. Huom. koko tila).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta (ks. kiinteistörekisteriote. Huom. koko tila).