Hyvällä saavutettavuudella oleva turvemaapohja voittoinen metsätila. Kokonaispuusto n. 1200m3. Nuoret metsät ovat hyvässä kasvussa. Kuvion 5 taimikko vaihteleva tiheydeltään ja laadultaan.  Kasvupaikat valtaosin tuoretta- ja kuivahkoa kangasmaata tai vastaavaa suota. Osa taimikoista sahattu 2020. Kuvion 1 muokkaus ja kylvö jää uudelle omistajalle. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie ja voimallinja rasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaaan

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 94,40 e/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote