Todella puustoinen kahden tilan kokonaisuus Rehulantien varresa. Kokonaispuusto 4029m3, josta tukin osuus lähes puolet.  Harvennushakkuu tarve n. 4 hehtaarilla. Kaikki uudistuskypsät metsät mahdollista avohakata. Kaikissa taimikoissa on hoidon tarve.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(607-V21208Y12)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Puoliväli-Rehula tiemaksu noin 26 e/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote