Kasvupaikoiltaan tuoretta- ja kuivahkoa kangasta tai vastaava suota oleva metsätila Lahtolahdessa. Kokonaispuusto 1548m3. Taimikoissa jonkun verran hirvituhoja.  Uudistushakkuita mahdollista tehdä 4,2 hehtaaria.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(607-V21208Y12)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu vuonna 2018 66/e (sisältää perusparannusta)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote