Hyvällä tiestöllä, valtaosin kesäkorjuu kelpoisilla pohjilla oleva 3 metsätilan kokonaisuus Ruvaslahdella.  Varttuneemmat taimikot täystiheitä, hyvälaatuisia ja  hoidettuja. Aukeat kylvetty keväällä 2020 männylle. Kasvupaikat valtaosin tuoreita- ja kuivahkoja kangasmaita.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lavalammentieltä ei ole tullut tiemaksuja

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote