Porin Laviassa kolme metsäkiinteistöä myynnissä. 

Kolme kiinteistöä, joista kaksi erillistä on hiukan alle hehtaarin suuruisia ja isoin palsta on 18,8 hehtaaria. Pienemmät palstat ovat kasvatusmetsää, nuorta ja varttunutta. Suurimmalla kiinteistöllä on puolet alasta päätehakkuumetsää. Maastoltaan märemmällä osalla palstaa on vaihtelevaa metsäluontoa ja löytyy luonnontilaisen kaltaisia kuvioita (puro, suo ja pieniä suosaarekkeita). 

Kiinteistöistä voi tehdä tarjouksen yhdessä tai erikseen. Tarjoukset välittäjälle 30.11.2020.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kytöneva tilalla on yleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On