Monipuolinen metsätila 27,73 ha, jossa kiva kehitysluokkajakauma. Maasto mukavan vaihtelevaa, pääosin kivennäismaata. 

Arvioitu kokonaispuusto 2157 m3, josta tukkipuun osuus 692 m3. Puusto pääosin mäntyvoittoista havupuuta. Hyvä tieyhteys niin etelästä kuin pohjoisen suunnasta. Taimikoita noin 5,3 ha. Pääosa pinta-alasta nuorta (khl 02) ja varttunutta (khl 03) kasvautusmetsää. Monipuolinen maasto, jossa mukavasti myös kalliota ja korkeuseroja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Kts. Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole