Posion Pernussa hyvin saavutettavissa oleva 209,4ha määräala.

Metsänhoitoyhdistyksen tekemän tila-arvion mukaan määräalan pinta-ala on noin 209,4ha. Metsämaata 91,2ha, josta T2-taimikoita 9,4ha, nuorta kasvatusmetsää 40ha, varttunutta kasvatusmetsää 4,5ha ja uudistuskypsää metsää 37,3ha. Tilalla siis hyvät hakkuumahdollisuudet ja hyvin tulevaisuuden metsiä. Kitu- ja joutomaata 113,1ha ja muuta maata 5,1ha. Muu maa sisältää tiestöä, vanhaa peltoa, sähkölinjaa ja 2,2ha lampea. Ainespuuta yhteensä noin 8 380m3, josta tukkia noin 1400m3.

Määräalalla reilusti rantaviivaa Hoikkajärvessä ja Ylimmäisessä Posion Lammessa.

Kuvioilla 15, 19 ja 2 (etelälaidassa) on lähde. Lisäksi ainakin kuvioilla 15, 19, 25, 28, 34 ja 35 on kartassakin näkyviä noroja. Nämä ovat erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jossa metsänkäsittely on rajoitettua. Kyseiset alueet ovat kuitenkin osittain kitu/joutomaata.

Metsästysvuokrasopimus Pernun Erauspojat ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 31.10.2021. Tarjoukset ensijaisesti Metsätilat.fi sivuston kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan sähköpostiin: seppo.kyllonen@metsatilat.fi

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Lisäksi määräala on osakkaana Lamminvaarantiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

POSION YHTEISMETSÄOSUUS EI SIIRRY KAUPAN MUKANA. Muut osuudet siirtyvät pinta-alan suhteessa.